Finn Arne Dahl Hanssen - trompet har studert musikkpedagogikk og hovedfag i kammermusikk ved Norges musikkhøgskole. Han har en bred erfaring som musiker, pedagog og dirigent med blant annet oppdrag for Forsvarets musikk, Teater Ibsen, Guttorm Guttormsen og Norges musikkorps forbund. Finn Arne har i dag sitt virke som trompetist i Telemark messingkvintett, Telemark messingensemble og Scheen jazzorkester, ved siden av utstrakt frilansvirksomhet. Han jobber også som daglig leder i Norges musikkorps forbund Sør.

Gunn Steinstad - trompet, har studert ved Norges Musikkhøgskole. Hun har vært ansatt i Seljord kulturskule siden 1990. Jobbet som freelance siden 1990. Spiller i brylløp, begravelser, kirkekonserter, solist med kor og korps, teatermusiker o.l. Blir bruka som musiker av Telemarkkonsertar som solist og i ulike grupper. Skole- og barnehagekonsert turneer som et ledd i rikskonsert turneer.

Wenche R. Nornes - horn, har studert instrumental pedagogikk ved Østlandske Musikkonservatorium. Wenche har bred erfaring som musiker og pedagog gjennom sine engasjement i bl.a Con Trio, diverse spel og freelance musiker.

Åsgeir Grong - trombone,
har studert instrumental pedagogikk ved Konservatoriet i Tromsø og Norges musikkhøgskole. Har vært ansatt som basstrombonist i Gøtebord Wind Orchestra og Luftforsvarets Musikkorps. Åsgeir har i dag sitt virke som instrumentallærer ved Skien vgs, samt eget plateselskap (www.gmp.no)

Sverre Jacobsen - tuba,
har studert tuba ved Høskolen i Stavanger avd for kunstfag. Jobber i dag som kulturskolelærer i Bø kulturskule. Sverre har gjennom Telemark messingkvinett og Telemark messingensemble medvirket på en rekke turnéer og konsertproduksjoner. Dette har både vært offentlige konserter og konserter i regi av Den kulturelle skolesekken.


Sjekk ut vår
Facebookside

Telemark messingkvintett har faste øvelser hver torsdag i Asbjørn Kloster (Porsgrunn).